Öngösterim Görseli

Rehberlik Sistemimiz de;

Öğrencilerin çalışmalarını sağlıklı yürütebilmeleri için doğru yönlendirme gerekmektedir. Bu amaçla, kurumumuzda öğrencilere her an yardıma hazır, konusunda uzman ve deneyimli Psikolojik Danışmanlar görev yaparlar. Öğrencilerin istenen sonuca ulaşmasında ve başarılı olmasında velinin rolü de çok büyüktür. Bu amaç doğrultusunda, veliler için öğrencilerin performansını arttıracak yönlendirme seminerleri yapılır ve veli ile iletişim arttırılarak, etkin ve sürekli rehberlik hizmeleri sunulur.

Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini belirleyebilmek için çeşitli envanter çalışmaları, bireysel ve grup çalışmaları yapılır. Böylece öğrencinin kendisine daha iyi tanıması ve çevre ile olumlu ilişkiler kurması sağlanır.

Öğrenci: psikolojik ve gelişimsel özelliklerine uygun öğrenim yöntemleri ile eğitilir ve sürekli izlenir.Böylelikle, bireysel gelişimine uygun olarak, başarabilme duygusunu pekiştirmesi sağlanır. Öğrencinin, sınavlarda gösterdiği performansı ve devam durumu takip edilerek kendisi ile yapılan periyodik görüşmeler sonucunda alternatif programlar üretilir. Sonrasında, uzaman öğretim görevlerimiz gözetiminde, başarısını arttıracak ek çalışmalara yönlendirilir.

Bilgi Talebi